ScrollToTop

Ubezpieczenia biznesowe dla Twojej firmy

 

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować:

Mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością w następującym zakresie:

 • zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,
 • stłuczenie szyb i innych elementów stałych,
 • mienie w transporcie.

Odpowiedzialność cywilną w związku z działalnością gospodarczą lub społeczną lub posiadanym mieniem;

Następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników.

Dodatkowo możesz ubezpieczyć m.in.:

 • dane elektroniczne i nośniki danych oraz dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • maszyny od awarii i uszkodzeń,
 • ubezpieczenie dewastacji,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nieruchomości,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców Ubezpieczającego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy,czyszczenia i innych podobnych czynności,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu jazd próbnych,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aptekarza i technika farmaceuty,
 • ubezpieczenie dla podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Ubezpieczenie dla podmiotów prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe,
 • Ubezpieczenie dla hoteli prowadzących parkingi strzeżone,
 • Ubezpieczenie szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego,
 • Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731