ScrollToTop

Ubezpieczenia dla firm transportowych

 

OC zawodowe przewoźnika drogowego (do licencji)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego związanego z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu posiadania minimalnej zdolności finansowej przy ubieganiu się o wydanie licencji/zezwolenia lub dodatkowego wypisu z licencji zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Przedmiot ubezpieczenia - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zobowiązania lub roszczenia finansowe wysunięte wobec Ubezpieczonego na podstawie zakresu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika.

Ubezpieczony - podmiot, który ubiega się o wydanie zezwolenia/licencji albo też dysponuje ważnym zezwoleniem/ licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub osób, wydaną przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów.

 

OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców zawodowo wykonujących zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub / i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym).

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (uszkodzenie lub zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy).

Ochrona obejmuje towar od chwili przyjęcia go do przewozu aż do czasu dostarczenia do odbiorcy. Nawet jeżeli jego dostarczenie zlecasz podwykonawcy, nadal jest on chroniony Twoim OCP.

 

Ubezpieczenie floty samochodowej

Ubezpieczenie floty jest skierowane do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza.

Ubezpieczenie floty samochodowej to nie tylko OC. Do oferty flotowej towarzystwa dołączają również AutoCasco, Assistance, NNW, ubezpieczenie szyb i wiele innych opcji.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731