ScrollToTop

Ubezpieczenia grupowe – pracownicze

 

Ubezpieczenie dla Małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających minimum 3 osoby

Do umowy może przystąpić:

 • właściciel firmy,
 • Pracownik,
 • Współmałżonek /konkubent,
 • pełnoletnie dziecko.

Możliwość tworzenia dowolnego zakresu ubezpieczenia.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Umowa Podstawowa zawsze obejmuje śmierć Ubezpieczonego.

 

Umowy  Dodatkowe:

 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji,
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważna choroba Ubezpieczonego,
 • poważna choroba Dziecka,
 • operacje chirurgiczne,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu,
 • śmierć Współmałżonka,
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Rodziców,
 • śmierć Teściów,
 • urodzenie Dziecka,
 • urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną,
 • urodzenie Dziecka martwego,
 • śmierć Dziecka,
 • osierocenie Dziecka,
 • pomoc medyczna w kraju,
 • druga opinia medyczna,
 • rehabilitacja medyczna,
 • śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt Dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Przykładowe pakiety:

Załącznik nr 1 [.pdf]

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731