ScrollToTop

Indywidualne – samochód, dom, NNW, podróż, rolne

Dom

 

 

Ubezpieczenie domu, mieszkania


Jest takie powiedzenie: mądry Polak po szkodzie, i słowa te niestety wciąż nie tracą na aktualności.

Blisko 40% domów i mieszkań w Polsce wciąż nie jest chronionych polisą ubezpieczeniową. Dlaczego? Bo ubezpieczenia są drogie, bo skoro przez lata nic się nie stało to widocznie mam szczęście, bo i tak zawsze przed wyjściem do pracy sprawdzam, czy wyłączyłem żelazko…

I dopiero gdy patrzymy na relacje w telewizji czy też słuchamy w radiu o miejscach dotkniętych huraganem, pożarem czy innym kataklizmem zadajemy sobie pytanie: Kto pomoże ludziom dotkniętym takim nieszczęściem?

Często możemy usłyszeć: Nie stać mnie na polisę. Zapytajmy wtedy, czy stać Cię na to, by jej nie mieć? Czy ubezpieczenia mieszkaniowe są drogie?

Nie są !!!

Dom to tak naprawdę nie tylko cztery ściany. Najważniejsze jest to, co go wypełnia, ciepło, marzenia, rodzina, i o to należy dbać. Dlatego zachęcam wszystkich, by w ramach Ubezpieczenia Domu zadbali o bezpieczeństwo tego, co dla nich najważniejsze.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • dom,
 • mieszkanie,
 • budynek gospodarczy,
 • garaż wolnostojący,
 • budowla,
 • stałe elementy domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, domu letniskowego,
 • siłowniki i automatyka bram,
 • ruchomości domowe,
 • przedmioty wartościowe,
 • przedmioty do działalności,
 • rzeczy osobiste poza miejscem ubezpieczenia,
 • dom letniskowy,
 • dom w budowie,
 • mieszkanie w budowie,
 • stałe elementy domu, mieszkania, budynku gospodarczego i garażu wolnostojącego w budowie.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie, swoje postępowanie i zachowanie. Czasem tym zachowaniem wyrządzimy komuś niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie.
Odpowiedzialność cywilna jest więc sytuacją kiedy to przepisy prawne nakazują nam naprawić wyrządzoną komuś szkodę.

To przepisy prawa decydują o tym czy w danym przypadku jesteśmy zobowiązani do naprawienia szkody i tylko w takim przypadku może zostać uruchomiona polisa OC.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

 

Za czynności życia prywatnego uważa się:

 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • posiadanie lub użytkowanie (w tym najem i wynajem) domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, budowli lub ruchomości domowych, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
 • posiadanie lub użytkowanie (w tym najem lub wynajem) ubezpieczonego domu letniskowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie lub użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
 • posiadanie niezabudowanych gruntów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie budowy budynku lub mieszkania w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
 • posiadanie zwierząt domowych,
 • posiadanie lub użytkowanie koni w ramach amatorskiego uprawiania sportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • amatorskiego uprawiania sportu,
 • posiadanie lub użytkowanie modeli latających (np. drony) lub latawców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie lub użytkowanie rowerów lub wózków inwalidzkich,
 • posiadanie i użytkowanie małych jednostek pływających oraz pojazdów niepodlegających rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pasiek do 5 uli w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni,
 • użytkowanie pomieszczeń i mienia, z wyłączeniem mienia pracodawcy, podczas wyjazdów służbowych i integracyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • czynności wykonywane podczas drogi do lub z pracy.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731