ScrollToTop

Indywidualne – samochód, dom, NNW, podróż, rolne

NNW

 

 

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, określone w OWU danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz świadczenia dodatkowe według wyboru Ubezpieczającego.

Przykładowo:

 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • Świadczenie z tytułu inwalidztwa
 • Świadczenie z tytułu poważnego urazu
 • Świadczenie z tytułu złamania kości
 • Oparzenia lub odmrożenia ciała
 • Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
 • Świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej
 • Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych
 • Zwrot kosztów leczenia
 • Zwrot kosztów operacji plastycznych
 • Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego
 • Zwrot kosztów rehabilitacji

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731