ScrollToTop

Indywidualne – samochód, dom, NNW, podróż, rolne

Ubezpieczenia dla rolników

 

 

OC rolnika

Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne przekraczające łącznie powierzchnię 1,0 ha, a także obszar użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętaj! Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna rolnika osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników określa suma gwarancyjna, która wynosi:

 • w przypadku szkód na osobie 5 000 000 euro
 • w przypadku szkód w mieniu 1 000 000 euro

 

Ubezpieczenie budynków rolnych

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

 

Dobrowolne ubezpieczenie dla rolników

Produkt ten przeznaczony jest dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. To idealne uzupełnienie dla obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych, obejmującego same mury.

Pakiet ubezpieczeń mienia rolniczego zabezpiecza zarówno ruchomości i stałe elementy domu. Umożliwia ubezpieczenie budynku od zdarzeń, których nie chroni ubezpieczenie obowiązkowe. Ubezpieczenie może też obejmować między innymi wszelkie urządzenia i narzędzia, zwierzęta czy maszyny i sprzęt rolniczy.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731