ScrollToTop

Wyjazdy zagraniczne – NNW

 

Organizujesz wycieczkę, jedziesz w góry lub na pielgrzymkę ?

Proponujemy ubezpieczenie Grupowe Następstw Nieszczęśliwych wypadków.

 

Odpowiedzialnością Towarzystwa mogą zostać objęte następujące zdarzenia ubezpieczeniowe w zakresie:

 

 • śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne urazy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – system świadczeń progresywnych,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – system świadczeń mieszanych,
 • złamanie kości Ubezpieczonego,
 • oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 180 dni),
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 364 dni),
 • trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • ryczałtowe świadczenie z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego,
 • rekonwalescencja poszpitalna Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • assistance - następstwa nieszczęśliwego wypadku.

Towarzystwa ubezpieczeniowe z którymi współpracujemy

img_1
img_3
img_4
img_5
img_6
img_7
img_8
img_9
img_10
img_11
img_12
img_13
img_14
img_15

Zapraszamy do naszego biura ul. Okrzei 2/11, Kielce. Zadzwoń do nas 572 899 111 / 600 424 731